1. dec. 2012

Zagovorniki narave (?)


Populizmi so značilni za mnoge okoljsko naravnane ali  tako imenovane zelene politične stranke ali skupine, ki pogosto izrabljajo dejanske probleme odnosa med človekom in naravo kot sredstvo za doseganje lastnih ciljev in interesov, ki niso izključno v smislu
zagovarjanja narave. Ključno vprašanje pri tem je, kdo in predvsem kako se nekdo lahko postavi za zagovornika narave[1], oziroma, kako zagovorniki vedo, kaj je za naravo prav ali pravično[2]. Populizmi druge stopnje se veliko ukvarjajo z globalno, oddaljeno naravo, svoja dejanja pogosto neupravičeno utemeljujejo na ekozofiji ali tako imenovanih globokih ekologijah[3]. Značilnost populizmov je kratkotrajno, a izjemno močno delovanje.[1] Peter Burdon (2010) povzema mnoge avtorje in trdi, da je dodeljevanje ali nedodeljevanje pravice v vsakem primeru povezana z interesom in lastnino. Tudi David Delaney (2003) kategorično zavrača zgolj pravno reševanje problema odnosa človeka do narave. Trdi, da ima pravo svoje norme in prakso, ki obravnava odnose človek-človek. Tudi v primeru delikta proti drugim bitjem.
Zagovornikom živalske bioetike mnogi kritiki očitajo kontradiktornost njihovih zahtev. Ko primerjajo znanstvenike, ki delajo laboratorijske poskuse na živalih, z morilci ali nacisti (pravzaprav specisti), se ne zavedajo celovitosti pomena preizkusov na živalih. Izjemno redki zagovorniki pravic živali se ob bolezni odpovedo jemanju zdravil. Zdravila pa praviloma predhodno preizkušajo na živalih.

[2] Holmes Rolston (1993) na primer trdi, da dodeljevanje pravic naravi ni možno, ker je narava izven dosega človekovega prava in se ob tem sprašuje, kako moremo sploh dodeliti pravice vsej naravi skupaj: morali bi jo posameznim bitjem ali vrstam. Jasno, čemu kitu dodeliti pravico gnezditi na drevesu.
Poznamo tudi drugo stran: Deklaracija o pravicah matere Zemlje, ki so jo leta 2010 Združenim narodom uradno predlagale Južnoameriške države.


[3] Globoka ekologija (deep ecology) je filozofija in holistično gibanje. Zavzema se za uveljavitev nove etike, v kateri bi narava dobila njej pripadajoče etične pravice. Utemeljitelj Arne Naes (1973) se naslanja na različne predhodnike, na primer Henryja Thoreaua (Walden – 1854), Johna Muira (Sierra Club – 1874) in Alda Leopolda (The Sand County Almanach – 1949). Vsebinsko je podobno teoriji Gaja (Loevelock, 1970), razvoju praktične filozofije pravic živali (Singer, 1975), neomarksizmom v Evropi (npr. Pierre-Félix Guattari, 1989, 1992), pogledom nekaterih krščanskih ekoteologov (npr. Thomas Berry) in drugimi gibanji v šestega in sedmega desetletja 20 stoletja.

Kljub deklariranemu ekocentrizmu so ta gibanja deležna določenih kritik. Predvsem jim očitajo evrocentirčno malomeščansko gledanje na naravo in subtilni antropocentrizem, saj vsa trdijo, da je treba naravo ohranjati, če hočemo preprečiti katastrofo, ki pa predstavlja v bistvu izumrtje človeka.