2. dec. 2012

Čudenje


Kakor ima veselje svojo izpraznjeno in pozunanjeno različico, ki ji rečemo veseljačenje, ima tudi čudenje svojo zunanjo različico, za katero
nimamo izoblikovane besede. Običajno ji rečemo kar enako, čudenje. Škoda. S tem namreč pri sebi naredimo nekaj zmede, svoje bližnje pa zavedemo na nepotrebno pot dejavnosti in iskanja. Veliko stvari je, katerim se človek čudi. Dražljaji, ki nam zbudijo čudenje, so govorica narave. 

Otrokovo čudenje je nezavedno, zato je odprto in zato je tudi najbolj uspešno. Zato je narava otroku tako blizu, otrok pa naravi. Kasneje, v zrelih letih, se odprtost umakne namenom. Nenamensko delo nam postane nesmiselno, zato se čudenje pojavi vedno bolj poredko. Ali nikoli več. Odrasli, se zaradi družbenih okoliščin pogosto sramujejo čudenja. Zdi se otročje, kot da bi morali s tem priznati, na nečesa ne vedo, nečesa ne obvladajo.


Stvari, ki človeka začudijo in mu zbudijo čudenje v mladosti so reči, ki dejansko so. Tisti odrasli, ki ohranijo odprtost do sveta, pa se v življenju vse bolj čudijo stvarem, ki jih ni. Ampak ne tistim, ki manjkajo, ampak tistim, ker so nespoznavne, ker jih ne moremo dojeti in se zavemo, da jih ne moremo dojeti. S časoma človek ugotovi, da je večina stvari takšnih, da jih ne more dojeti. Pravzaprav se čudimo sami nespoznavnosti in sami nedojemljivosti. Čudimo se svoji majhnosti, in čudimo se, da kljub svoji majhnosti lahko verjetno dojemamo le drobno obrobje dejanske resničnosti sveta.


Čudenje je nepogrešljiv del celovitega dojemanja sveta.