10. dec. 2012

GospodarjenjeGospodarnost pomeni umno ravnanje. Izkoriščanje, a ne izkoriščenje. V odnosu do narave, ali če hočemo, pri gospodarjenju z naravo, ni ključno vprašanje koliko in kaj, ampak kako. Varovanje narave je pravzaprav umno ravnanje z naravo, umno izkoriščanje, morda
bi lahko celo rekli odgovorno uničevanje. Povsem jasno je, da vsako bitje na svetu nekaj uničuje, izkorišča svojo okolico za svojo rast, razvoj, življenje. Iz-troši, po-troši, con-sumira svojo okolico – naredi novo vrednost, novo  kakovost. Hkrati vsako bitje samo sebe troši, iz-rabi, con-sumira in na koncu življenja daje vse svoje dele v celoti na razpolago ostalim bitjem, za njihovo rabo. Drug za drugega živimo. Krožno uničevanje. 

Trajno gospodarjenje ne potrebuje pridevnika trajno.