10. dec. 2012

E=mc^2

Če bi vzeli laično poenostavitev znamenite Einsteinove formula E=mc2, bi rekli, da je energije v snovi 40.000.000.000.000.000 krat več kot mase (200.000.000 x 200.000.000). Preračunano to pomeni, da en gram mase vsebuje okrog 25 GWh energije. Jedrska elektrarna v Krškem toliko energije proizvede v povprečnih dveh dneh. Za vsakdanje razmišljanje vsekakor nepredstavljive vrednosti.