4. dec. 2012

Energijski obrat

Ob vstopu kemijskih snovi v živi organizem je opazna sprememba, da nekatere snovi ne težijo več k povečevanju entropije, ampak ravno nasprotno. Energija se zbira, akumulira, snovi se urejajo iz manj zapletenih v bolj zapletene. Živost okolja, s katerim komunicira,
povzroči radikalno spremembo lastnosti snovi. Takšnih pojavov v neživem svetu ne poznamo. 

Pravzaprav gre za definicijo življenja: okolju, kjer se to dogaja rečemo, da je živo. Na splošno je opaziti, da naravoslovne raziskave nastanka življenja redko obravnavajo pojav obrata energetskih tokov.