30. nov. 2012

OzaveščenostKaj je ozaveščenost?
Zadnja desetletja se v javnosti pojavlja beseda, ki je po svoji obliki in vsebini nekoliko zapletena, celo čudna. Po melodiji kot da hoče biti blizu nezavesti, pri čemer nam težko premostljiva ovira šč pove, da morda ne gre za to. Ozaveščenost pravzaprav sploh ne pomeni to, kar
pove beseda.
Ozavestiti verjetno pomeni, da se nečesa zavedamo, da smo torej po neki miselni poti prišli do zaključka, da je treba na nek način ravnati, da bodo na primer rezultati boljši. Vendar za svojo vsebinsko izpolnitev zavest ne zadostuje. Zdi se, da zavest deluje tako, da ne deluje. Torej, da samo misli, ali celo samo pomisli – prepogosto takrat, ko pomisliti ni potrebno ali ni več potrebno. Kot vzgojitelj otroku znova in znova prigovarja, naj se uči ... Najbrž bo vedno otrok odgovoril protrdilno. Torej se zaveda. Pa se vendarle ne zgodi, in je treba ponavljati znova in znova. Če ne pride prehitro čas, ko ni več potrebno.
Za dejanja je torej potrebno nekaj drugega, močnejšega. Potrebno je, da misel postane naša, da jo posvojimo, da jo osvojimo tako globoko, da se je več ne zavedamo, da enostavno je. Pravilen izraz za ozaveščenost je opodzaveščenost.