27. nov. 2012

Temna snov

Dosedanje znanstvene teorije o gravitaciji so temeljile na opazovanju mase in razdalje. Zadnja desetletja pa se pri poskusih dokazovanja teorij v praksi kaže, da so v Vesolju razdalje enostavno prevelike in da so mase teles enostavno premajhne. Privlačnost je večja, kot bi morala biti glede na to, kar človek v Vesolju zaznava. Kot nekakšna rešitev ali korekcijski faktor k dosedanjim teorijam se pojavlja ideja o temni snovi1, ki naj bi se skrivala v neznani praznini med vidnimi stvarmi in Vesolju na ustrezno mero dvignila gostoto tako, da zakon gravitacije ostane v veljavi. Ob vse bolj pogostih trditvah uglednih znanstvenikov, da je zaznavne oziroma merljive snovi le 4 do 5 odstotkov, se lahko vprašamo, kaj sploh vemo o masi in silah v Vesolju. 
--------------
1Temna snov je (zaenkrat) hipotetična masa, ki jo z dosedanjimi metodami ne moremo neposredno opaziti. Če smo v znanosti predpostavili, da fizikalni zakoni univerzalno veljajo, si razmerja med količni mase in gravitacijskimi pojavi ne moremo razložiti drugače, kot da je mase premalo. Ta primanjkljaj znanost rešuje v smeri iskanja doslej neznane snovi. Na „temno snov” lahko razložimo tudi drugače : gre za izraz, ki se uporablja v modeliranju Vesolja kot korekcijski faktor, s katerim opravičimo veljavnost spoznanih fizikalnih zakonov.