7. nov. 2012

Univerzalnost pravičnostiPravičnost je univerzalni prav, ni vezana na kulturo in zgodovino. To ni le legalnost, niti enakost, niti zgolj pravilnost. Različne kulture pravičnost opisujejo na različne načine. Evroameriški svet jo filozofsko razlaga, slovanski svet Vzhodne Evrope jo izrazi v leposlovni literaturi[1], še dalje na Vzhodu ima spet drugačno pojavnost, ki je iz Zahodne paradigme pravzaprav ne moremo neposredno doumeti.
Pravičnosti ne moremo razporediti na stopnje: obstaja ali ne obstaja.


[1] Pesniki in pisatelji, ki so pisali tako imenovano psihološko, družbeno ali filozofsko literaturo, denimo Tolstoj, Dostojevski, Puškin in drugi.