1. apr. 2015

So relativnostne teorije zadosti relativne?

Vzemimo posebno teorijo relativnosti, po kateri v prostorske dimenzije enakovredno zaobjamemo tudi čas. To je zgodba o žogici, ki jo fant meče na vlaku navpično navzgor, in opazovalcu na železniški postaji v času, ko se vlak premika.

Vzemimo zadevo relativno. Torej, če se vlak premika glede na Zemljo, pomeni to s stališča vlaka, da se zemlja premika glede na vlak. (če gre za tako neprimerljiva objekta, je sicer nekoliko čudno, ampak lahko pomislimo na dve zvezdi, ki se premikata vsakaksebi). In torej prejšnji opazovalec na postaji meče žogico navpično navzgor. Kaj vidi fant z vlaka, če privzame dejstvo, da vlak miruje, Zemlja s postajo vred pa se relativno na vlak premika? Ja zdi se, da prav isto kot v prvem primeru, torej, žogica prepotuje ne le en meter navzgor in potem enega navzdol, ampak poševno gor in poševno dol. Torej hkrati dva metra in hkrati več metrov.
Ali lahko zaključimo, da se je v obeh primerih zgodilo hkrati isto in hkrati različno? Torej, da na glede na to, od kod opazujemo, z vlaka ali s postaje, se nek dogodek v sosednjem gibajočem objektu zgodi na enak način, pri nas pa enak dogodek na drugačen način.

Zamislimo si še tretjo situacijo. Da smo mi sami na žogici in smo prepričani, da žogica v bistvu miruje, vse okrog nje pa se giblje. Kako potem gledamo fanta na vlaku, ki nas meče, in kako opazovalca na postaji, ki vse skupaj opazuje. In, ali res drugače gledamo, če smo z našo žogico vred v rokah opazovalca na postaji?


In še kot vzporednico, zamislimo si potovanje po Vesolju, ko - tako se računa in dokazuje - pri veliki hitrosti čas teče počasneje, ker se čas v bistvu skrči. (To prikazujejo tudi nekateri filmi, ko ob koncu oče sreča svojo ostarelo in umirajočo hči.)
Torej, če nekdo potuje z izjemno hitrostjo, mu čas teče počasneje. Tako naj bi bilo po relativnostni teoriji. Vendar, če oni potuje, se giblje glede na nekaj, glede na neko izhodišče. Na primer na vzletišče na Zemlji. Kako je potem to, če vzamemo relativno, da če se torej neko vesoljsko plovilo goblje napram Zemlji z izjemno hitrostjo, se v bistvu Zemlja glede na tisto plovilo giblje z izjmeno hitrostjo. Torej bi moral čas na Zemlji glede na tisti čas na vesoljskem plovilu teči počasneje.

Kateri čas zdaj teče kako?
Kdo bi se v bistvu moral starati hitreje? Če sploh.
Ali teče čas, ali teče morda gravitacija?
Je gravitatacija stanje ali dogajanje?
Je morda odnos?

Je t.i. big bang na prostorsko-časovnem začetku Vesolja v bistvu začetek nečesa drugega, modra gravitacije, in ne začetek časa?

http://idejalist.blogspot.com/2012/12/posebna-relativnost.html