14. apr. 2015

Bioritmi v živem

Presenetljivo zanimivo se zdi dejstvo, da nekateri biološki ritmi niso vezani na fizikalnokemijske razmere v okolju. In to ključni, pri vretenčarjih na primer bitje srca, dihanje ali prehranski metabolizem. Ali to kljub vsemu nakazuje, da protientropično stanje in dogajanje v živih organizmih pomeni ključen odmik od sicer splošno veljavnih in spoznanih fizikalnih oziroma termodinamičnih procesov v znanem Vesolju, in da je antientropija v živem morda celo inicirana s takšnimi ritmi, saj se po smrti organizma v bistvu obrnejo v običajno težnjo narave k t.i. energijski uravnovešenosti na najbolj ugodnem nivoju?