3. feb. 2013

Zakonitost v naravi in družbi

Narava ima svoje zakonitosti, ki jih naravoslovci različnih panog raziskujejo in na podlagi raziskav delajo zaključke.
Družba ima svoje zakonitosti, ki jih
družboslovci različnih panog raziskujejo in na podlagi raziskav delajo zaključke.

Raziskovanje v današnjem pomenu besede je tako značilno za človeka, da lahko trdimo, da pri drugih bitjih v naravi tega pojava ne poznamo. Ta razkorak je torej tolikšen, da omogoča objektivnost. Raziskovalne metode naravoslovnih znanosti so silno privlačne, ker dajejo vtis čistosti, neoporečnosti, ponovljivosti, skratka znanstvenosti. Žal se pri raziskavah družbe naravoslovne metode uporabljajo na vprašljive načine, zato so tudi rezultati vprašljivi. Lep primer so različne "darwinistične" teorije razvoja družbe, posameznika ali odnosov. Razlika med raziskovanjem narave in družbe je, vsaj v trenutno prevladujoči paradigmi ta, da je raziskovanje narave objektivno, raziskovanje družbe pa le hoče biti objektivno. Hoteti je daleč od biti.