12. feb. 2013

Vztrajanje posameznika v spoznanem

Z vprašanji, koliko človek lahko spozna in kolikšna je moč spoznanja, so se ukvarjali mnogi filozofi. Teoretična, lahko bi rekli sterilna razglabljanja, so nekateri uspeli prenesti v praktično življenje, oziroma bolje, so svoje lastno življenje večstransko povezali s svojim lastnim mišljenjem. Mnoge teoretične teze
so odločilno oblikovale civilizacije, kulture ali posamezne zaključene družbe. Vsekakor je dejstvo, ki spoznanje kot pojav posamezniki opazimo v sebi in pri drugih, da torej kot takšno obstaja, da se spreminja in da ga je mogoče tudi aktivno spodbujati, predvsem pa uporabiti. 
Vztrajnost je potrebna za oboje: pridobivanje spoznanj in uporabo spoznanega. Pridobivanje spoznanj v mladosti je nekako samoumevno; pri odraslem pa rado ugasne. Če ostane, pridobivanje in uporaba spoznanega postaneta nekakšni vzporednici, morda se na določeni točki celo spojita v en sam tok notranjih dogodkov, ki pogojujejo zunanje delovanje. 
Zrel človek je spoznano dobro dolžan izpolnjevati.