15. feb. 2013

Sonaravna ali zelena arhitektura

Svet se končno spreminja. Težnje k sonaravnemu življenju se uresničujejo v dejanjih. Izobraževanje je uspešno, odpadke obvladujemo s sortiranjem, knjige
tiskamo na 100% obnovljen papir brez strupenih dodatkov. Proglašamo narodne parke in z zakoni varujemo ogrožene vrste. Bivališča postajajo ekohiše, ki jih gradimo iz naravnih materialov, jih izoliramo s predelanimi naravnimi odpadki, jih ogrevamo z proizvodi narave. Zeleno življenje v zeleni arhitekturi.


Ali ne gre le za novo tržno nišo?
Ali ne gre le za iskanje drugačnosti, za modo?
Ali ne gre le za prestiž določenih predelov Zemlje, ki so v preteklosti izkoriščali vire v drugih delih?
Ali ne gre le za nadaljevanje premeščanja Zemljinih dobrin tako, da jih nekje zmanjkuje, drugje pa jih je preobilje?

Koliko naravnega zelenja se uporabi, ko zahodni človek svet spreminja na zeleno?