21. apr. 2014

Vzhod in Zahod

Kakorkoli obrnemo, tako imenovane Vzhodne (azijske) civilizacije bodo v kljub trudu posnemanja Zahoda ostali borni plagiatorji kravatnega kapitalizma.
Kakorkoli obrnemo, tako imenovana Zahodna (evroameriška) civilizacija bo kljub hlepenju po nekoliko poudarjeni celovitosti pogleda na svet na Vzhodu, ostala ukleščena v svojo idejo o najrazvitosti.

S stališča Zemlje različni civilizacijski prstopi  niti niso napačni, morda celo prav in pravični. To je sicer rekel že Platon: Pravičnost je odnos, v katerem vsak ohrani svoje mesto in vlogo, s čimer se ohranja celovita hierarhija in ubranost. (Platon, Πολιτεία/Država).