15. feb. 2017

Vizija Slovenije?

Besedna analiza te dni skorajda razvpitega dokumenta Vizija Slovenije kaže, da so se pripravljalci vrteli le okrog naslova. Besede dejanskih vsebin so ostale v uravnanem povprečju. Narava je omenjena enkrat. Umetnost dvakrat. Pogum nikoli.