8. feb. 2017

Kultura je brezplačna

Kultura je splošna dobrina, kot zdravje in narava in znanje. Kot vrednota, kot vera ali potreba in nuja.

Vse, kar v kulturi stane, ni kultura. So pritikline, ki so se nanjo nalepile in o njih razmišljamo kot o nujnih. Pa niso. Nujna je samo kultura kot takšna, ki globinsko gledano pomeni kulturiviranje svoje lastne notranjosti, navzven pa pomeni izmenjavo notranjosti s sočlovekom in vsem, kar nas obdaja.

Teh reči ne more nihče plačati.