30. jan. 2014

Pripravništvo III

Priznajmo, da smo v bistvu vsi pripravniki. Nihče od nas se ne rodi pameten. Nobena beseda in nobeno dejanje ni popolnoma zanesljivo, kljub še tako obsežnim izkušnjam. So razlike, a s stališča prostorskih in časovnih dimenzij vesolja, tako rekoč nepomembne. Živimo v naravi, ki se neprestano spreminja. Živimo v družbi, kjer odnosi niso stalnica; morda so stvari.... Soočamo se s svojo notranjo naravo, kjer se spremembe porajajo, celo tiste, ki nam jih družba tako težko prizna, na primer notranje spremembe na bolje.
Bistvo pripravništva sta trud in iskrena odprtost. To pa je pomembno.