9. jan. 2014

Prepir v napredek

Prepir je eden od najbolj plodovitih spodbujevalcev napredka. Ne vojna, in ne nevoščljivost, ampak zdrav, resen, intelektualen in čustven prepir z argumenti, ki jih znamo in zmoremo uporabiti ne proti nasprotniku ampak v podporo svojim mislim, besedam in dejanjem.

http://idejalist.blogspot.com/2013/12/ko-zmanjka-argumentov-izvedi-anketo.html
http://idejalist.blogspot.com/2013/11/tragika-ljubega-miru.html