25. dec. 2013

Poslušalna molitev


Vsak človek ima posluh. Tako kot nogo, roko ali glavo.
Posluh pa ni en sam, ampak so trije.

Posluh ušesa uporabljamo ob vsakodnevnih opravkih, pri delu in zabavi. Z njim prisluhnemo bližnjemu, njegovi žalosti ali veselju; radoživosti otrok, modrosti očakov; z njim prisluhnemo ustvarjalcem – prisluhnemo tako, da začutimo notranje sporočilo stvarstva. Ta posluh teče navznoter.
A glej, to je le vaja.

Posluh duha zmorejo ustvarjalci. V svoji globini čutijo vzgibe globin človeštva in stvarstva. Čutijo jih, poslušajo. Njihova življenjska radost je razbrati to kar poslušajo in posredovati drugim, da bi še drugi poslušali in slišali. Ta posluh teče navzven.
A glej, tudi to je le vaja.

Vse to je le vaja. Kajti, če ne prisluhneš bratu ali prijatelju ali sovražniku ali znancu, in če v svobodi ne odpreš vrat notranji besedi, kako boš zmogel slišati dušo? Posluh duše je v smeri navznoter življenjska preprostost, v smeri navzven pa življenjska modrost.

Vsi trije posluhi so neločljiva celovitost človeka; povezujejo nas med seboj v človeštvo in pomagajo k človečnosti. Če sta prva dva le vaja, pa je tretji, posluh duše, gotovo molitev.

1994, 2003, 2013