2. dec. 2013

Ko zmanjka argumentov, izvedi anketo

Štetja so zahtevna zadeva. Ljudska, denarna, okoljska, šolska, otroška; racionalna, iracionalna, kompleksna, abstraktna ... In nekako so povezana s podatki, namreč, podatek je lahko nekaj, kar štejemo ali pa tisto, ker ob štetju dobimo. Čar štetja v okvirih zbiranja podatkov je možnost statistične obdelave, možnost numeričnega vrednotenja in postavljanje normativov. Te zadeve ima rada vsaka oblast, saj z njimi na čudovit način prepriča davkoplačevalce ali podobne skoraj prostovoljne podpornike, da meje ob neki številski vrednosti dejansko obstajajo.
Štetja so res lahko odličen pokazatelj stanje neke reči, ki je števna - seveda pod pogojem, da udeleženci doumevajo vsebino in metodo. Zdi pa se, da se mnogih štetij že v osnovi lotimo napačno, kar nas seveda takoj napelje na misel, da tudi rezultati morda ne bodo pravilni, ali vsaj v nekih mejah pravilnosti. V osnovi zato pogosti zastavljamo napačna vprašanja.
Vzemimo hipotetični primer hierarhično organizirane ustanove. Nadrejeni ti postavi vprašanja, kako je z neko rečjo. Ta vprašanja so seveda splošna in nadrejeni zahteva sistemske odgovore. Moja naloga naj bi bila, da od svojih podrejenih ugotovim stanje in ga posredujem nadrejenemu. Vendar pazimo: Moji podrejeni so operativci, ki o sistemu vedo silno malo, ali nič (na primer v tovarni prihajajo v službo in delajo v delovnem času, kar jim naročimo; kako je s surovinami, energijo, prodajo, okoljem, računovodstvom, vizijo ipd. se ne zanimajo). Jaz pa iznajdljiv, vprašanja svojega nadrejenega enostavno razmnožim in posredujem naprej končnim anketirancem. In tu se začne katastrofa. Ker končni anketiranci (ali delavci v proizvodnji, če hočete), ne vedo nič o sistemu delovanja celote, bodo njihovi odgovori na vprašanja sistema zagotovo parcialni. Nasilneži bodo skušali uveljavljati svoja hotenja, razmišljujoči bodo modrovali po svoje, mnogi bodo v skrbi zase prijazni in ustrežljivi. Rezultat bo torej laž, ki jo bom jaz posredoval svojemu nadrejenemu. Namesto dejstev in argumentov, ki bi jih moral ugotoviti iz specifičnih vprašanj in jih s svojim znanjem in spobnostjo prevesti na sistemsko raven (za to sem plačan), bom enostaven posrednik številk, ki mojemu nadrejenemu ne bodo popolnoma nič koristile - še manj pa bodo koristile meni ali podrejenim.
Tako podjetje ali ustanova je na lepi poti v propad. Zanika vse nivoje hierarhije.