29. apr. 2012

Večpartnerski projekti EUV večpartnerskih projektih Slovenija pridobi rezultate celotnega projekta. 

Od najvišjih ravni države do zadnjih izvajalcev projektov in operacij programov EU je čutiti izreden poudarek razmišljanju o razmerju med neto vložkom in neto dobičkom v denarju. Vsi nekako hočemo računati, če nam je EU res toliko »vrnila«, koliko smo »vložili«. In potem smo vsi srečni, če se nam je projekt prinesel nekaj drobnega »dobička«.
Zmotno je mišljenje, da Slovenija dobi iz EU proračuna samo toliko, kolikor je dejansko nakazanega »nazaj«. Če je tako, je s programom ali projektom nekaj narobe. Verjetno smo sredstva iz EU vzeli kot miloščino, morda smo razmere pokazali izkrivljeno, ali pa smo imeli srečo, da kontrolorji niso opazili, da hočemo z davkoplačevalskim vložkom konkurirati sorodnim dejavnostim v skupni EU. V vseh primerih morda nismo gradili partnerstva, verjetno smo ravnali dokaj neevropsko, skoraj gotovo tudi negospodarno.
Ključ EU večine projektov in programov je partnerstvo, skupno delo za večjo konkurenčnost. Rezultati večpartnerskih projektov so skupni.