27. apr. 2012

Skladen razvoj v EU
Skladen razvoj Unije je večstranski proces. 


Razvitost niti v gospodarskem niti v družbenih pomenih ni enoznačna lastnost. Pomembno dejstvo Evrope je, da smo si različni. Nekateri so/smo bolj razviti na enem, drugi na drugem področju. V družboslovju bi temu rekli, da smo multikulturna združba. Smer poudarka gospodarske razvitosti posamezne regije pa je zgodovinsko in geografsko pogojena. V praksi izvajanja projektov je nemalo presenečenj, ko so partnerji začudeni, kaj vse lahko slovenski partnerji ponudimo skupnemu partnerstvu. Potrebno je odprto medsebojno spoznavanje in nekoliko samozavesti.
Evropa nas potrebuje. Zmotno se je že vnaprej postavljati v vlogo podrejenega.