26. apr. 2012

Skupni EU proračun
Skupni EU proračun je namenjen predvsem skupnim potrebam Evrope 


Namen EU je sodelovanje na vseh področjih z namenom njene krepitve navzven. Skupne potrebe so predvsem tiste, ki celo Unijo in vso Evropo usmerjajo na višjo konkurenčno raven v svetu: sinergija znanja, smotrna raba naravnih in človeških virov, trajnostno ravnanje z naravo in okoljem, javna infrastruktura na evropski ravni, družbeno povezovanje ipd. Neposredna vlaganja sredstev proračuna v gospodarstvo so ostanek razmišljanja iz sistemov planskega gospodarstva. Prav tako je vlaganje v lokalno infrastrukturo lahko le prehodnega značaja.
V Sloveniji se moramo bolj zavedati, da so Evropske zadeve enako naše zadeve kot zadeve drugih držav in da Slovenija ni niti privesek niti »biserček« Evrope.