17. apr. 2012

Zgodovina lepoteZgodovina lepote se verjetno piše odkar se človek zavede samega sebe. Misli o tem, kaj je lepo in kaj ni lepo, so se skozi tek časa kresale enako močno kot misli o tem, kaj je prav in kaj ni prav, torej o moralnih vprašanjih. Danes, v dobi, ko ima v uradnem javnem življenju razum nekoliko več veljave, so pogledi na lepoto nekako umaknjeni v zasebno življenje, v prosti čas. Kar obstaja uradne estetike, se omejuje na misli strokovnjakov izbranih področij, ki so s svojim delovanjem uspeli prepričati javnost, kako se lepota meri.