9. mar. 2014

Autointencičnost

Mnoga družbena področja, in celo gospodarska, ki imajo kakršenkoli javni pomen, postajajo same sebi namen. Zdravstvo se namesto z zdravjem ukvarja z zdravstvom. Šolstvo namesto z mladino s šolskim sistemom. Znanost namesto z naravo ali družbo z nazivi in lastno organizacijo. Umetnost namesto z dviganjem duha z mukotrpjem. Naravovarstvo namesto z naravo s številom izdanih dokumentov. Cestne službe namesto s snegom s dovoljenimi centimetri. Banka namesto z obstoječim denarjem, z denarjem, ki ga ni. Politika namesto z usklajevanjem javnih zadev s krčevitostjo samoobstanka.
Ne verjamete?
Berite letna poročila.

Samo-sebi-namen verjetno v družbi ne preživi. Oziroma taka družba verjetno ne preživi. K sreči preživi zdravje, mladina, narava, človekov duh, celo denar in vsaj neke vrste oblast.