8. jul. 2013

Zavrtost veselja

Si morete misliti, da te nekdo okrega, ker se javno razveseliš njegovega uspeha?

Res smo nesrečni ljudje. Ne le, da sebi ne privoščimo uspeha, še veseliti se nočemo svojih uspehov, niti slučajnih in niti načrtovanih. In povrh še drugim preprečujemo veselje.
Smo res tako strahotno zavrti?
Takšni žalostni vzorci se namreč širijo po vseh nivojih posameznikovega in družbenega življenja.