13. jul. 2013

Ozaveščanje v naravovarstvu

Ozaveščanje je izraz, ki se zadnja leta v naravovarstvu intenzivno uporablja. Čeprav gre pogosto za enosmerno informacijo, lahko pri ustrezni metodi določeni ciljni publiki zbudi ustrezno reakcijo. Ne glede na to, kateri ciljni publiki pripadamo in v kateri življenjski paradigmi se gibljemo, je prvi odziv vsakega človeka strinjanje s potrebo po varovanju narave. Vendar to ne zadošča. Odziv namreč ne traja dolgo, saj posamezniki samega sebe hitro oddvojimo od krivde in dolžnosti. 
Rezultat tega procesa sta vsaj dva nevarna pojava. Prvič, narava je v vsakdanji praksi na osebni ravni potisnjena na obrobje, kar ustreza kratkovidnemu kapitalu: ljudje za varovanje narave ne vidimo smisla. Drugič, vsako od treh vej naravovarstva je v vsakdanjem življenju potisnjeno na obrobje, morda celo zaradi lastnih omejitev: filozofija zaradi svoje akademske oddaljenosti, naravoslovje zaradi specialistične nerazumljivosti, uprava zaradi teže ukrepov, ki visijo nad ljudmi. 
Na podlagi takšne razsmernosti večina ljudi zaključi, da v naravovarstvu ne gre za celovit pristop k celovitosti narave, ampak za parcialne interese posameznih znanosti, strok ali uprav. S tem se jim v mislih potrjuje nesmisel varstva narave.