12. jul. 2013

Naravovarstvo kot družbeni dogovor

Varovanje narave je trajna naloga, ki zaradi narave same in le počasi spreminjajočega človekovega odnosa do nje, zahteva zelo dolgoročno načrtovanje. Kot družbeni dogovor se ta dolgoročnost izraža v zakonodaji na državni in lokalni ravni ter zavezujočimi mednarodnimi konvencijami. Družbeni dogovor pomeni, da je dogovorjena vsebina največ, kar smo bili v danih razmerah sposobni demokratično sestaviti, hkrati pa pomeni, da predvsem izvajanje v praksi lahko pokaže možnosti določenih poudarkov, ki vodijo v pozitivno smer in določenih pomanjkljivosti, ki bi jih bilo mogoče izboljšati ali nadgraditi. Zakonodaja mladega področja naravovarstva je živa tvarina, ki mora na podlagi etike, v tem primeru etike človeka do narave, stalno zasledovati, preverjati in izbirati svojo najboljšo pot v korist narave in ljudi.