15. maj 2012

Za kupček peska vzamem lopatko.

V komunikacijski dobi večina nesporazumov nastane zaradi uporabe napačnega orodja komunikacije. Zakaj po elektronski pošti spraševati, koliko je ura, če ni zanesljivo, ali jo bo naslovljenec prebral ob
pravem času. Zakaj čestitati svežim staršem za novorojenčka pa novičarski skupini, ko je vendar to
intimna zadeva. Zakaj telefon uporabljati za globoko razmišljanje ali razprave, kadar sogovornik ne živi tako daleč, da ga ne bi obiskali.

Za velik kup peska naročim bager.