2. maj 2012

Sredstva EU po 2014


Zmotno je mišljenje, da bo leta 2014 konec s t.i. črpanjem Evropskih sredstev.   

Evropska Unija ima veliko programov za porabo proračunskih sredstev. Če bo obstala v sedanji obliki, bo naslednja finančna perspektiva podobna. V splošnem ločimo stalne sklade, ki so neprestano namenjeni razvojni, znanstveni, socialni in drugim strukturam, in občasne, namenjene za medsebojno uskladitev razvitosti območij ali članic. Sredstev občasnih, pridruževalnih oz. kohezijskih programov je res lahko enkrat konec – ampak
to ni neka imaginarna politična odločitev, ampak normalen cilj vsake države ali regije, da doseže ustrezen nivo razvoja.
V obdobju pridruževanja in razvojnega usklajevanja se je v Sloveniji ustvarilo mnenje, da so nekaj vredni le občasni, pridruževalni skladi, kjer je hkrati potrebno dodati tudi manj lastnega deleža. Razlog je v verjetno v ugotovitvi, da se rezultati projektov v okviru teh skladov neposredno vidijo na terenu. Predvsem gradnje torej. Ker mnogi vplivni ljudje na lokalni in državni ravni bolje ali sploh edino razumejo »konkretne« projekte, se v javnosti ustvarja vtis, da bo ob koncu 2013 EU zaprla odhodke proračuna v Slovenijo.
Pristojne izpostave Evropske komisije v Sloveniji in pristojni uradi Vlade morajo slovenski javnosti bolj jasno predstaviti delovanje proračuna EU.