4. maj 2012

Shizofrenija SLO v EU proračunuV medijih, pa tudi v strokovni in upravni javnosti se, zanimivo, pojavljajo prav nasprotna mnenja in ocene glede finančnih tokov med slovenskim in EU proračunom. Na eni strani beremo, da smo ena najbolj uspešnih držav: grafikoni in statistike
pristojnih državnih organov to nedvomno kažejo; po drugi pa občasno izbijajo novice, da smo hudo na repu, da zahtevki in izplačila zamujajo, skratka, da je dinamika denarja šibka. Poleg tega nasprotja se pojavlja še eno: na eni strani veliko (samo)hvale o uspešnih projektih, hkrati pa veliko tarnanja okrog mukotrpnosti izvajanja. Kot da ne bi razumeli, da vsako delo prinese tudi težave, in da v življenju to ni nič posebnega.