25. sep. 2013

Slovenstvo v Evropi ? slovenstvena ekonomija

So stvari, ki so v življenju naroda za narod kot narod pomembne, so tudi reči, ki so popolnoma nepomembne. Na eno in na drugo stran ima seveda vsak posameznih drugačen pogled, drugačno prepričanje, ki temelji na izkušnjeh, znanju, ali, najpogosteje, na občutku.
Slovenstvo je eden od kulturno-jezikovnih pojavov v Evropi, ki ima nekatere posebnosti, a hkrati veliko sorodnosti z drugimi nacionalnostmi. Seveda nismo podobni tistim, ki bi jim radi bili ali pač ne (npr. Švicarjem, Skandinavcem bi; Grkom, Albancem, Ircem morda ne bi), ampak je to dokaj neodvisna kategorija, če podobnost sploh je kakšna kategorija.

Čeprav vse relativiziramo, torej osebno izkušnjo posameznika, kot v prvem odstavku, in nekakšno povprečno mišljenje cele populacije, kot v drugem odstavku, ne moremo mimo, sicer povezanih (!) dejstev družbenega življenja, ki bi jih vseeno prav lahko razporedili od najpomembnejših proti popolnoma nepomembnim. Naj tu navedemo le štiri, po dve z vsakega konca lestvice pomembnosti.

- jezik in notranje čutenje je za narod kot narod pomembno, je torej bistvo slovenstva
- narodne kulturne značilnosti so za narod kot narod pomembne, je torej pomembno za slovenstvo
...
(tu vmes so vsa ostala dejstva iz družbenega življenja, ki vam pridejo na misel)
...
- oblike sodelovanja s sosedi za narod kot narod niso pomembni, torej odprimo se
- gospodarstvo in trgovina sta za narod kot narod popolnoma nepomembna; torej poslujmo, kot da ne vemo za slovenstvo.

Realnost slovenske države je taka, kot-da hočemo obrnjeno sliko: za jezik, za notranje čutenje, za avtohtone in izvorne kulturne značilnosti nam ni posebej mar. Naj bi obstale ali se razvijale same od sebe ... A na drugi strani s sosedi in tujino poslujemo in se obnašamo, kot da smo en in edini unikat s prav posebno slovestveno ekonomijo. Zdi se, kot bi odsotnost pomembnih dejanj za slovenstvo kompenzirali z dejanji, ki za slovenstvo absolutno niso pomembna, vsebino, na primer ekonomijo, pa v današnjem svetu celo ovirajo. Rezultat je tak, da na koncu ne le poceni prodajamo izdelke svojega gospodarstva, ampak radi tudi poceni prodamo svoje slovenstvo.