24. sep. 2013

S telenti v svet!

Mnogi ljudje celo življenje čakajo s svojimi talenti. Zavedajo se jih, pa ne vedo, kaj z njimi, kako jih razvijati. Stalno čakajo, da jih bo nekdo ocenil, da bo kdo povedal: "Ja, to je pa res nekaj vredno!" "To pa moraš razvijati!" ... Ocenjevanje se je celo institucionaliziralo, in tako imamo danes šolske sisteme, v katerih skušamo mladino vkalupiti in spraviti v uravnilovko. Mar ni to škoda za razvoj človeka in sveta?

Seveda se prileže priporočilo ali spodbuda. Seveda je tudi prav, da se v šolah učimo nekakatere splošno civilizajske zadeve, spoznavamo metode dela in razvijamo medsebojno sodelovanje. Ampak za resnično osebni talent vsak človek ve samo sam. In samo sam ga lahko v največji meri razvija in razvije. In je samo sam lahko svoj ocenjevalec - v vsej ponižnosti do sebe in hkrati v vsem ponosu, da sploh sme biti to, kar je.

Talente imamo vsi. Na njih je treba samo začeti delati. Sicer bo svet zate prehitro umrl.

http://idejalist.blogspot.com/2012/08/posameznik-razvija-tuje-talente.html