28. sep. 2013

Resnica in prijaznost

Čeprav moralisti pravijo, da je prijaznost vrlina, iz katere se lahko razvijejo druge, bolj prave vrline, je
naučena prijaznost v mnogih odnosih ravno nasprotje resnici. In to nasprotje ne more voditi niti k razvoju vrlin, niti k resnici sami.