17. maj 2013

Martin Buber in odnos človeka z naravo

Filozof dialoga, Martin Buber, je s svojimi deli o odnosih bistveno posegel v način dojemanja sveta. V svojem delu Jaz in Ti je prenesel težo miselnega toka dojemanja Jaz‑a in Ti‑ja na tisto, kar je vmes, torej na odnos. Naredi celo korak dlje, v refleskijo obravnavanega pojava: iz odnosa se vrne nazaj na predmet, ki je v tem primeru Jaz. In ta Jaz sam na sebi ne obstaja več, ampak obstaja le dvojnost Jaza, ki pa izhaja iz odnosa: prvi kot Jaz temeljne besede jaz‑ti, in drugi kot Jaz temeljne besede jaz‑ono.
Čeprav se Buber v svojih razpravah pretežno posveča odnosu med ljudmi, mu odnos človek–narava ni tuj. Ko kategorizira območja, v katerih se vzpostavlja svet odnosa, ga omenja kot prvo raven. Neposredno pravi: „Življenje z naravo. Ta odnos tone v mrak in je pod govorno ravnijo. Bitja se gibljejo proti nam, a ne zmorejo priti do nas, in ko jih ogovarjamo s ti, se naše besede zataknejo na pragu govora.” Nekoliko kasneje, ko se „zazre v drevo”, (potencialni) odnos človeka do narave nakaže v različnih načinih dojemanja: pojavnosti, funkciji, vzročnosti in nominalnosti, vendar tako, da te načine preseže s ponovnim obratom. Namreč, v celovitosti odnosa do drevesa, ki ponazarja naravo, nisem več jaz tisti, ki dojemam, ampak „se zgodi – po volji in milosti hkrati – da sem zaobjet v odnos”.
Buber strogo ostaja na strani človeka in ubesedenega sveta. Sluti sicer, da obstaja možnost obojestranskosti in vzajemnosti odnosa, vendar ga, morda v zavednju šibkosti naravoslovnega znanja, gotovo pa iz strahospoštovanja do neznanega ali nerazpoznavnega v naravi, ne razvije. Vsekakor pa naravi priznava njeno njenost in njeno dejanskost.
Buber, M., 1923, Ich und Du, slovenski prevod Janez Zupet, 1982, v Princip dialoga / Dialoški princip; Ljubljana : Društvo izdajateljev časnika 2000, ponatis 1999.