1. feb. 2014

Naravovarstveno nakladanje

Igro zahodnega naravovarstva redki naravovarstveniki spoznajo - ali pa tega nočejo, čeprav je v zahodnem, t.i. civiliziranem svetu z visoko stopnjo naravovarstvene zavesti zelo jasna.
Gospodarstvo namreč stalno pravi naravovarstvu: vi kar nakladajte, še podprli vas bomo, ampak ne zato, da bi nekaj izvedli, ampak zato, da nečesa ne boste. Boste pa vsekakor uspešni, saj hočete biti uspešni in pred javnostjo morate biti uspešni, sicer ne opravičite svojega obstoja. In gospodarstvo spusti naravovarstvenika k svojemu osnovnemu delu samo v primerih, če ima od tega res neposredno ekonomsko korist. Sicer uporabi vsako tehnično, politično ali komunikacijsko orodje, da to prepreči. In če nič ne prime, se bodo začeli sklicevati na varnost pred naravnimi nesrečami, ogroženost socialnih razmer itd. Pogosto v zadnjem času naravovarstvenikom pustijo, da kaj renaturirajo, kar bi gospodarstvo itak moralo po kakšnem predpisu - s tem pa se izognejo stroškom, oziroma jih prevalijo na javni denar ali prostovoljstvo.
Pri tem podjetjem pomagajo tudi državni resorji, ki so zadolženi za ta področja, torej gradnje, gopodarstvo, vodarstvo, finance. In prav (med drugim) zaradi tega se v družbi ohranja interes, da gospodarstvo in z gospodarstvom povezani javni resorji ostanejo tesno povezani. Temu se potem uradno reče razvoj. Marsikje je drugače.